Internasionale
Afrikaans-ekspo

vir skoolleerders en studente


Lees Meer Skryf In

Sluitingsdatum: 31 Julie 2017

Wat is die Internasionale Afrikaans-ekspo?

Die Internasionale Afrikaans-Ekspo is ’n opwindende skryfkompetisie wat veral fokus op leerders en studente se kreatiewe hantering van Afrikaans. Tesame met die feit dat dit pret is om deel te neem, word leerders ook gehelp met hulle skryfproses deurdat hulle terugvoer kry van die beoordelaars. Die Ekspo word vanjaar in ’n nuwe formaat aangebied om sodoende aan te pas by die moderne tegnologie en om deelname aan die Ekspo meer toeganklik te maak .

Meer Inligting

Wie kan deelneem?

Skole en universiteite wat Afrikaans as Huistaal en Afrikaans as Addisionele Taal neem, se leerders/studente mag deelneem.

Hoe neem ek deel?

Alle inskrywings word aanlyn, deur hierdie webblad gedoen. Graad 8 tot 10 se inskrywings word ook op sosiale media geplaas.

Sperdatum

Alle inskrywings moet teen 31 Julie 2017 aanlyn ingestuur wees. Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie.

Die jaar se tema: Protes

Waarteen wil jy protesteer? Teen protes, teen samelewingsvraagstukke? Wil jy protesteer teen dit wat onbillik, onregverdig is, soos die vernietiging van standbeelde, van ons kuns?

Wat maak jou kwaad? Skryf jou protes neer in ’n gedig, ’n dagboek, ’n kortverhaal, ’n koerantberig, ’n opstel. Of wys jou protes met ’n foto.

Kategorieë

Dagboekinskrywings

Skryf dagboekinskrywings oor ’n persoon wat in die verlede teen iets geprotesteer het.

Meer inligting

Koerantberig

Skryf ’n koerantberig van jou keuse of ’n Koerantberig oor die tema Protes. Maak ook ’n lamppaalplakkaat vir die berig.

Meer inligting

Opstel

Skryf ’n opstel van jou keuse of ’n opstel oor die tema Protes.

Meer inligting


Kortverhaal

Skryf ’n kortverhaal van jou keuse, maar onthou ook die tema: Protes.

Meer inligting

Poësie

Skryf ’n oorspronklike Afrikaanse gedig oor enige onderwerp. (Gee ’n titel vir jou gedig.)

Meer inligting

Fotografie (Enkel Foto's)

Neem ’n enkelfoto wat die protes uitbeeld. Gee ’n titel vir jou foto. Skryf ook ’n paragraaf om jou foto te verduidelik.

Meer inligting


Geskiedenis: Historiese Opstel

Skryf ’n biografiese profiel van ’n historiese persoon uit Afrikanergeskiedenis wat geprotesteer het, bv. Jopie Fourie, Hendrik Biebouw.

Meer inligting